Zoek
Sluit dit zoekvak.

Lim­burg krijgt een ei­gen pro­vin­ci­a­le Kin­der­raad

Vandaag 20 november op de internationale dag van de rechten van het kind lanceert de Provincie Limburg het plan om een eigen Kinderraad te gaan oprichten. Het streven is om medio 2022 daadwerkelijk over te gaan tot officiële installatie van de Kinderraad, die dan in gesprek met de Provincie zal gaan over onderwerpen die spelen in Limburg.

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend. Ook de Provincie Limburg staat hier bij stil en zorgt met een eigen Kinderraad voor een nog sterkere en vooral duurzame borging van de stem van jongeren in de democratie en samenleving.

Meedoen. Participatie

“Meedoen is heel erg belangrijk en een kernwoord voor de Provincie. Het doel is participatie van kinderen in onze beleids- en besluitvorming en jonge (Lim)burgers in staat te stellen hun stem te laten horen en actief deel te nemen”, zegt gedeputeerde Madeleine van Toorenburg (Sociale Agenda, Handhaving, Cultuur en Sport) die het initiatief nam om de Kinderraad op te richten. “Want als de coronacrisis ons iets leert is dat we in de volle breedte moeten kijken naar onderwerpen die spelen in de samenleving, daarin is het enorm belangrijk dat we ook het geluid en de stem van onze jeugd meenemen. Keuzes die we nu maken bepalen namelijk ook hun kansen in de toekomst. In de democratie van Limburg heeft iedereen een stem. Jong en oud”.

Bouwen aan de toekomst

De Kinderraad zal net als de Limburgse burgemeesters periodiek worden uitgenodigd door de Commissaris van de Koning om te praten over belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de Limburgse samenleving. Dat kunnen onderwerpen zijn die nu spelen of die voor de jeugd op latere leeftijd van belang zijn maar nu al vragen om actie op te ondernemen.

De komende tijd worden achter de schermen de plannen voor de Kinderraad nader uitgewerkt en worden ook de Limburgse gemeenten meegenomen zodat in 2022 de Kinderraad van start kan gaan.

Scroll naar boven