Zoek
Sluit dit zoekvak.

Beste burgemeesters, wethouders, raadsleden en beleidsambtenaren,

Op dit moment kent Nederland meer dan 100 kinderburgemeesters. Hoog tijd om te leren van de ervaringen van gemeenten met een kinderburgemeester en de opgedane lessen breed te delen. Daarom nemen we u graag mee in de nieuwste ontwikkelingen rond kinderparticipatie, het leren participeren in onze democratische samenleving. We doen het samen!

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • Wethoudersvereniging
 • Vereniging voor Nederlandse Raadsleden
 • Vereniging van Griffiers
 • GGD GHOR Nederland
 • Actiz Jeugd
 • PO Raad
 • Ingrado
 • Sam&
 • Eigenkracht Centrale
 • Johannes Wier Stichting
 • Jantje Beton
 • Stichting het Gehandicapte Kind
 • Stichting Madurodam Kinderfonds
 • Toekomststoel
 • De Kidsreporters
 • Politieacademie
 • Rookvrije Generatie
 • CFC Unicef
 • Kinderechtencollectief
 • Kindvriendelijk.NU
 • Sterke Yerke
 • Nederlands Jeugdinstituut

Het NGKb werkt samen met organisaties die ook voor kinderen bereikbaar zijn om advies of hulp te vragen. Deze partners worden vermeld in het Werkboek van Kinderburgemeesters en Kindergemeenteraad.

Waarom een kinderburgemeester

Participatie is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een kind. Naar elkaar luisteren, begrijpen wat er speelt, het vormen van een eigen mening, daarover praten en samen tot een beslissing komen is een fundament voor de democratie.

Omdat kinderen geen stemrecht hebben worden ze niet gehoord in democratische beslissingen die hun raken. Het kinderburgemeesterschap, al of niet met de ondersteunende kindergemeenteraad, maakt het voor kinderen mogelijk om zich al eerder te laten horen en te ervaren wat participatie inhoudt (in het gezin, de school, de wijk en de maatschappij). De vertegenwoordiger(s) hebben een voorbeeldfunctie.

Leren door te ervaren vraagt een paradigmashift, een vernieuwende insteek van kinderparticipatie: van informeren over rechten en plichten naar oefenen in het vormen en uitspreken van je eigen mening, luisteren naar anderen, serieus nemen van de ideeën van anderen, deze tegen je eigen ideeën afwegen, samen beslissingen nemen, plannen maken en deze met hulp van volwassenen realiseren. Daarmee investeren we niet alleen in de kinderen van nu, maar ook in de opvoeders van de toekomst.

Het ambt kinderburgemeester vestigt de aandacht op artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties (door Nederland geratificeerd in 1995), dat erkent dat ieder kind het recht heeft op vrije meningsuiting en het recht om gehoord te worden in zaken waar een kind direct door wordt geraakt. De participatierechten van artikel 12 zijn een voorportaal voor de naleving van twee andere categorieën kinderrechten van het Kinderrechtenverdrag: de voorzieningsrechten en beschermingsrechten. Kinderen moeten immers zelf kunnen laten horen of voorzieningen en bescherming voor hen voldoende en toereikend zijn.

Als u deze rechten daadwerkelijk wilt naleven dan vraagt dit een paradigmashift, een verschuiving in denken en daarmee een vernieuwende insteek van kinderparticipatie: van informeren over rechten en plichten, naar het als kind leren aangeven en formuleren wat je nodig hebt om veilig en gezond op te groeien.

Kunnen vertellen over je leven en je leefomgeving, en beseffen dat je er nooit alleen voor staat, is de basis voor participeren en het fundament voor de samenleving.

“De rechten van het kind eisen een nieuwe ethiek die de gezonde ontwikkeling van elk kind als mens en burger vooropstelt.”
Jan Willems, oud-hoogleraar Rechten van het kind

Scroll naar boven

Een kinderburgemeester installeren?

Volg dit stappenplan!

1. Informeer jezelf over kinderparticipatie en de rol van een kinderburgemeester in de leeftijd van 10-11 jaar en wat het kan betekenen voor jouw gemeente. En voor de kinderen in jouw gemeente.
Download het Introductiepakket Kinderburgemeester.

2. Bespreek het idee met het College van Burgemeester en Wethouders en zorg voor hun steun.

3. Informeer de gemeenteraad over het plan en stel een motie op voor de instelling van een kinderburgemeester. (opgenomen in Introductiepakket)

4. Neem contact op met het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters om te informeren naar het aanbod ‘Kinderparticipatie is leren participeren, we doen het samen’ en wat het kan betekenen voor jouw gemeente.
Mail naar: info@kinderburgemeesters.nl

5. Iedere gemeente wordt uitgenodigd lid te worden van het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters. (formulier opgenomen in Introductiepakket)