Zoek
Sluit dit zoekvak.

Doe mee! We doen het samen

Twee belangrijke voorwaarden

Als u voornemens bent om een kinderburgemeester aan te stellen zijn er twee belangrijke voorwaarden, die bepalend zullen zijn voor succes:

  • 1. Visie op de rol van de Kinderburgemeester. Kiest u voor een louter ceremoniële rol? Dan zal er van leren participeren niet veel terecht komen. Of kiest u voor een betekenisvolle rol, waarin de Kinderburgemeester – samen met andere kinderen – ervaart wat écht participeren is?
  • 2. Het aanstellen van een competente Kinderrechtencoach die voldoende tijd en mandaat heeft om de Kinderburgemeester en Kindergemeenteraad te begeleiden en te helpen om echt iets “voor mekaar te krijgen”. Dit is geen rol die je “er even bij doet”.

Het Genootschap van Kinderburgemeesters (NGKb) ondersteunt gemeenten met een Kinderburgemeester. Met of zonder kindergemeenteraad, dat hangt af van uw ambitieniveau.

Begeleiding door Kinderrechtencoach

We gaan ervanuit dat u nieuwsgierig bent naar de belevingswereld en ideeën van kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. En dat u deze wilt meenemen in beleid en plannen. Uw Kinderburgemeester is dan bij voorkeur gekozen door leeftijdgenoten. Zij/ hij is bereikbaar voor de leeftijdsgenoten en laat zich inspireren door hun vragen en ideeën.

De begeleider (Kinderrechtencoach, Krc) speelt hierbij een cruciale rol. Zij/ hij wordt aangesteld door de gemeente, krijgt genoeg uren om de regie te voeren in het implementeren van kinderparticipatie en kinderrechten in de gemeente en adviseert en steunt de kinderburgemeester in de uitvoering van haar of zijn taak. De Krc fungeert als contactpunt naar het college van B&W, de griffie en collega’s werkzaam op de beleidsterreinen waar de kinderburgemeester over adviseert. De Krc heeft mandaat om snel en slagvaardig met collega’s samen te werken.

Voor de rol van kinderrechtencoach (Krc) zijn pedagogische vaardigheden essentieel: onbevooroordeeld luisteren, uitgaan van de kracht en mogelijkheden van kinderen en hun omgeving, verbindend werken, oog hebben voor diversiteit. De Krc neemt anderen mee in de verschillende verhalen en perspectieven van kinderen. In al het handelen van de Krc staat het ervarend leren participeren door kinderen centraal. Samen met kinderen verkent de Krc wat nodig is om gezond en veilig op te kunnen groeien en vertaalt dit naar beleidsmakers, onderwijs en opvoeders. De Krc faciliteert borging en opvolging van kinderparticipatie in de gemeente.
Verwijzing naar download Functieomschrijving en competentieprofiel

De burgemeester, de wethouder en de Krc spreken regelmatig met de kinderburgemeester en geven hem of haar de ruimte en tijd om na te denken, een mening te formuleren en laten zich ongevraagd en gevraagd adviseren in zaken die voor de kinderen van nu en voor de kinderen van de toekomst van belang zijn. De kinderburgemeester leert ideeën afwegen in de context van de totale wensen in een gemeente en leert onderzoeken en bespreken wat wel en niet mogelijk is.

Kindergemeenteraadslid (later kinderburgemeester) Sibel: “Ik heb in het jaar dat ik kindergemeenteraadslid was geleerd om met volwassenen te praten.”
– Gemeente Apeldoorn –

Kinderburgemeester Elmehdi: “Eigenlijk vind ik politiek al heel lang heel interessant en dit kan een van mijn grote stappen zijn, een soort van stage voor later.”
– Gemeente Alphen aan den Rijn –

Kindergemeenteraad

Met een gekozen kindergemeenteraad betrekt u alle kinderen, via de scholen, bij ‘kinderdemocratie’. Op deze manier helpt u scholen bij het onlangs voor het onderwijs aangescherpte wettelijke kerndoel burgerschap.
Een Kindergemeenteraad maakt dat u uit de eerste hand van kinderen zelf hoort wat er in hun leven en leefomgeving speelt.
Kinderen voelen zich gehoord en ontwikkelen vertrouwen in volwassenen.

De kindergemeenteraad geeft ongevraagd en gevraagd advies. De leden vertellen wat zij belangrijk vinden en ervaren dat er echt naar hen geluisterd wordt. Het is een prachtige manier om kinderen te laten oefenen in de democratie en een bijdrage te leveren aan een fijne samenleving.

De Kinderrechtencoach organiseert de jaarlijkse verkiezing, de installatie van de kindergemeenteraad en de kinderburgemeester en alle bijeenkomsten/ vergaderingen gedurende het schooljaar. De makkelijkste weg voor goede samenwerking met de scholen is deelname van de Krc aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA), het overleg tussen gemeente en de lokale onderwijsinstellingen.

De Krc ondersteunt de scholen, biedt de benodigde materialen om de leerkracht, de kinderen in groep 7 en hun ouders/ verzorgers te informeren over het ambt van de kinderburgemeester en kindergemeenteraadslid en de verkiezingen.

Ondersteuning en kosten

We zijn uw sparringpartner als u zich oriënteert op het instellen van een Kinderburgemeester en/of Kindergemeenteraad.
We zullen u uitdagen om ambitieus te zijn in uw doelen.
We denken met u mee over hoe hiervoor draagvlak te creëren.
We adviseren over de start, de aanpak en de aanstelling van een kinderrechtencoach.
Het NGKb beschikt hiervoor over een functieomschrijving en een competentieprofiel.
Vervolgens ondersteunen we uw Kinderrechtencoach met een jaarlijkse training, advies op maat, verschillende tools en een landelijk en regionaal netwerk van “collega’s” die samen optrekken en leren van elkaars ervaringen (intervisie). Plus natuurlijk de Landelijke dag voor Kinderburgemeesters.

De jaarlijkse kosten van de totale ondersteuning en de landelijke en regionale evenementen voor kinderen (Kinderburgemeesters en -raadsleden) zijn € 1.000,-. Daarmee bent u tevens lid van het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters.

U kunt hier ons Introductiepakket downloaden. Dit bevat:

  • 1. Kinderparticipatie de schakel naar democratie, WE DOEN HET SAMEN, de handreiking Kinderburgemeester en kindergemeenteraad voor gemeenteraadsleden, wethouders & burgemeesters
  • 2. Motie Kinderburgemeester, kinderparticipatie in de gemeente (pag 22 van de handreiking)
  • 3. Lidmaatschapsformulier, inclusief een overzicht van de ondersteuning, die het genootschap biedt. Hierop vindt u ook het overzicht van de producten, de toolkit Kinderdemocratie.

Wenst u een oriënterend gesprek? Om van gedachten te wisselen over waar u nu staat, over uw ambities en over hoe u deze zou kunnen realiseren? Via info@kinderburgemeesters.nl kunt u contact met ons opnemen. Dan plannen we een telefonische afspraak.

Als je vindt dat alle kinderen in de gemeente moeten kunnen meedoen

Met de workshop ‘KinderrechtenNU in de klas’ wordt de basis gelegd voor een sociaal veilige omgeving, geestelijke en lichamelijke gezondheid, burgerschapsvorming en democratie. Kinderen leren hun leven en leefomgeving in kaart brengen, er met elkaar over te praten, aan de bel te trekken als zij hulp nodig hebben en maken kennis met de professionals bij wie ze terecht kunnen in en rond de school. Zij leren hun sociale kaart in te vullen en te beseffen dat zij er nooit alleen voor staan.

Kinderen en schoolprofessionals leren elkaar door de workshop beter kennen en versterken hun vertrouwensband. Zo leren kinderen wat hun voorzienings- en beschermingsrechten in de praktijk betekenen, wie hen kan helpen als het (even) niet zo goed gaat en ervaren ze hoe ze zelf iets kunnen veranderen. Participatie en democratisch burgerschap krijgen een (logische)plek in de leefwereld van het kind en dragen bij aan preventie in gezondheid en een sociaal veilige omgeving.

Neem contact op met info@kinderrechten.nu of kijk op www.kinderrechten.nu

  • De JGZ gebruikt de KinderrechtenNU-methode in groep 6 en 7 van alle basisscholen in de gemeente.

Wanneer we kinderen leren te praten over hun leven en hun leefomgeving en zij daarbij hulp vragen, dat moeten we zorgen dat iemand er is die ernaar luistert en het kind niet meer loslaat! De jeugdgezondheid (JGZ) kan daarbij helpen. De kerntaak van de jeugdgezondheidszorg, zoals vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg), is ‘het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 19 jaar’. Deze taak bestaat o.a. uit monitoring en signalering, het inschatten van zorgbehoefteadvies, instructie en begeleiding zorgsysteem, netwerken, overleg en samenwerking.

Scroll naar boven