Kinderparticipatie
de schakel naar democratie

Keuzemenu voor gemeentes die een Kinderburgemeester willen installeren

Beste burgemeesters, wethouders, raadsleden en beleidsambtenaren,

Met veel plezier presenteren wij u deze website die tot stand is gekomen in samenwerking met de stichting Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op dit moment kent Nederland 87 kinderburgemeesters. Hoog tijd om te leren van de ervaringen van gemeenten die een kinderburgemeester hebben aan­ gesteld en de opgedane lessen breed te delen.

Kinderburgemeester Maas:
“Ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen en ik heb het echt super­leuk gevonden, dat gun je elk kind dat ie zulke leuke en mooie dingen kan meemaken” – Gemeente Barendrecht


Waarom een Kinderburgemeester

Hoor uit eerste hand wat er bij kinderen speelt, werk aan een positief en preventief jeugdbeleid én een samenleving waarin kinderen en volwassenen leren elkaar te respecteren, waarderen en helpen.

Naar elkaar luisteren, een eigen mening vormen en samen tot beslissingen of actieplannen komen is het fundament voor democratie.
Kinderen toerusten om te participeren in het gezin, de

school, de wijk, de gemeente en de maatschappij is een investering nu met positieve opbrengsten later. De kinderen van nu zijn immers de volwassenen en opvoeders van de toekomst.

Het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters stimuleert gemeenten een kinderburgemeester (en een kindergemeenteraad) aan te stellen, met als doel het duurzaam verankeren van kinderparticipatie.

Investeren in de kinderen van nu, is investeren in de volwassenen en de opvoeders van de toekomst.


Keuzemenu

Twee mogelijkheden
We kunnen u op 2 manieren ondersteunen. De keuze is aan u, en hangt af van uw situatie en ambitieniveau. U kunt kiezen uit twee pakketten. In overleg bieden we ook mogelijkheden ‘buiten het menu om’. Hierover kunt u contact met ons opnemen: info@kinderburgemeesters.nl

Uitbreidingsmogelijkheid
Hiernaast is er een uitbreidingsmogelijkheid waarbij de gemeente ook een kinderrechtencoach aanstelt in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).
De JGZ gebruikt de KinderrechtenNU-methode in groep 6 en 7 van alle basisscholen in de gemeente.

Kinderen leren zo hun leven en leefomgeving in kaart brengen, erover te praten, aan de bel te trekken als zij hulp nodig hebben en maken kennis met de professionals bij wie ze terecht kunnen in en rond de school.
Dat vormt de opmaat naar een sociaal veilige omgeving, geestelijke en lichamelijke gezondheid, burgerschapsvorming en democratie.

Authencity

Pakket 1 (basispakket)
Ondersteuning Kinder­burgemeester

In deze optie gaan we er van uit dat de gemeente een kinderburgemeester kiest of reeds gekozen heeft en een jaarprogramma van activiteiten opstelt. De kinderburgemeester mag zijn/haar wens(en) daaraan toevoegen en de gemeente stelt een begeleider beschikbaar met de daarbij behorende middelen. [Meer]

Pakket 2Ondersteuning Kinder­burgemeester plus kinder­gemeenteraad

Pakket 2
Ondersteuning Kinder­burgemeester plus kinder­gemeenteraad

Om het ambt van kinderburgemeester een stevig fundament te geven, met draagvlak onder alle kinderen uit de gemeente, worden in deze optie liefst alle basisscholen betrokken bij de kinderburgemeestersverkiezingen. [Meer]