Uitbreidingsmogelijkheid

Uitbreidings­mogelijkheid
Democratie en burgerschapsvorming
voor alle kinderen:
KinderrechtenNU in de klas

De gemeente kan er ook voor kiezen om in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) alle kinderen een stevig fundament te geven. Dan wordt ‘leren participeren’ geborgd in de groepen 6 en 7 van alle basisscholen van de gemeente en vormt deze de schakel naar een sociaal veilige omgeving, geestelijke en lichamelijke gezondheid, burgerschapsvorming en democratie.

Het Kinderrechtenverdrag bestrijkt in 54 artikelen alle domeinen van een kinderleven. Die moeten in samenhang gezien worden. Met ‘KinderrechtenNU in de klas’ maken kinderen de vertaalslag van die lijst kinderrechten naar ‘wat betekenen kinderrechten in de praktijk?’ of eigenlijk ‘wat is er nodig om veilig, gezond en gelukkig op te groeien?’ en vervolgens biedt het kinderen de kans te oefenen met de vragen:

hoe gaan we met elkaar om?
hoe kunnen we voor elkaar zorgen?
hoe kunnen we elkaar helpen?

Dat zijn de basisvragen voor de democratie. Kinderen die met deze vragen kunnen oefenen ontwikkelen zich, kunnen beter keuzes maken, onveilige situaties herkennen, maken zich weerbaar en leggen een basis voor de burgerschapsvorming: verantwoord zelfstandig functioneren, omgaan met verschillen en conflicten en democratisch en maatschappelijk verantwoord handelen.

Naast het aanbod van het NGKb biedt KinderrechtenNU (KRNU), de stichting Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling, de gemeente aan:

  • De JGZ voert de KRNU-methode uit in de groepen 6 en 7. Dit is opgenomen in het plan van de gemeente.
  • Daartoe is de JGZ getraind door KRNU. De JGZ betaalt aan KRNU voor:
    a. de training voor de kinderrechtencoaches voorafgaande aan de uitvoering;
    b. adviezen;
    c. de materialen voor iedere deelnemende school.
  • De JGZ maakt verbinding met het Platform van de Kinderburgemeesters en de basisscholen.

Diverse JGZ-regio’s hebben dit aanbod in het basispakket opgenomen.

KinderrechtenNU spreekt van Kinderparticipatie wanneer ieder kind voor de puberteit leert participeren door zijn of haar leven en leefomgeving in kaart te brengen, erover te praten en aan de bel te trekken als het even niet goed gaat en weet waar hij of zij terecht kan voor hulp. Het leert ieder kind beseffen: Je staat er nooit alleen voor!
Zo is kinderparticipatie een belangrijk fundament voor het bespreekbaar maken van onder-werpen als spelen, gezond eten, burgerschapsvorming maar ook kindermishandeling, armoede, pesten, kindermantelzorg, echtscheiding. Deze thema’s raken de brede domeinen van de ministeries van VWS, VenJ, SZW, OCW en BZK.


“…kinderen een stem geven is niet alleen dat wij de microfoon voorhouden, maar primair dat kinderen onze microfoon zelf weten te vinden…”
– Willemijn Dupuis