Tijdpad organisatie

Tijdpad organisatie

augustus

VOORBEREIDING gemeente
De kinderrechtencoach van de gemeente neemt contact op met alle basisscholen en kondigt de mogelijkheid aan om mee te doen aan verkiezingen voor de kandidaat-kinderburgemeester en inventariseert welke scholen willen deelnemen.

begin september

AANKONDIGING op de basisscholen
Op de deelnemende scholen wordt een kinderburgemeester- en kindergemeenteraadsverkiezing aangekondigd. Er wordt uitgelegd wat er van een kind (en de ouders) wordt verwacht als hij of zij gekozen wordt. Aan alle kinderen uit groep 7 wordt vervolgens gevraagd om in een profiel te beschrijven wie ze zijn, of ze zich wel of niet verkiesbaar stellen en waarom ze zich verkiesbaar stellen. De profielen van de verkiesbare kinderen worden (mondeling, schriftelijk of d.m.v. een filmpje) op school gepresenteerd zodat de andere kinderen uit de bovenbouw er kennis van kunnen nemen en een keuze kunnen maken.

Neem contact op met het Nederlands Genootschap van kinderburgemeesters voor de toolkit met voorbeeld- profielschets, – aankondiging, – brieven en – documenten.

15 september

VERKIEZING kindergemeenteraad
Tussen de verkiesbare kandidaten wordt (bijvoorbeeld op 15 september; de Dag van Democratie) per school gestemd door alle kinderen van groep 6, 7 en 8.

De stemming kan door het Genootschap van Kinderburgemeesters digitaal worden georganiseerd/ondersteund of de school kan zelf een schriftelijke stemming organiseren.

Het NGKb kan een startende gemeente ook in contact brengen met gemeentes die al een langere tijd een kinderburgemeester in dienst hebben, voor een uitwisseling van ervaringen: info@kinderburgemeesters.nl

Foto: Kindergemeenteraadslid uit Maassluis tijdens een bijeenkomst bij de VNG. Kinderen werden bevraagd door Child Friendly Cities.

oktober

Eerste bijeenkomst kindergemeenteraad
VERKIEZING kinderburgemeester

De gemeente nodigt de gekozen kandidaten van de scholen uit. Deze kinderen vormen de kindergemeenteraad voor dat jaar. Door middel van (bijvoorbeeld) de workshop ‘Kinder-democratie en Kinderparticipatie in de gemeente’ worden de kandidaten voorbereid op een begeleidende en adviserende rol voor zowel de aankomende kinderburgemeester als wel de gemeente. Na een debat over kinderparticipatie, burgerschapsvorming en democratie stellen de kandidaten zich aan elkaar voor en vertellen waarom zij kinderburgemeester willen worden. Vervolgens kiest de kindergemeenteraad uit zijn midden de kinderburgemeester voor de looptijd van 1 jaar.

Foto: Kindergemeenteraadslid uit Maassluis tijdens een bijeenkomst bij de VNG. Kinderen werden bevraagd door Child Friendly Cities.

november

Installatie kinderburgemeester
De gemeente faciliteert de installatie van de kinderburgemeester en de -gemeenteraadsleden (bijvoorbeeld op 20 november; de Dag van de Rechten van het Kind). De burgemeester en de kinderburgemeester ondertekenen samen het kinderparticipatiemanifest ‘We doen het samen’.

december tot en met september

Organisatie maandelijkse bijeenkomst kindergemeenteraad en kinderburgemeester
De leden van de kindergemeenteraad ontmoeten elkaar regelmatig. De begeleider/kinderrechtencoach leidt de kinderen door een vaste agenda met open agendapunten en notuleert. Uiteraard staan de aandachtspunten die de kinderen aandragen en belangrijke vraagstukken uit de gemeente centraal, maar minstens zo belangrijk is de vernieuwende insteek van kinderparticipatie: van informeren over rechten en plichten naar het leren aan te geven en te formuleren wat je als kind nodig hebt om veilig en gezond op te groeien.

De kindergemeenteraad krijgt daarnaast toegang tot het online Platform van de Kinderburgemeesters en zijn eigen online raadszaal en kan dus ook virtueel bij elkaar komen. Deze online zittingen kunnen ook openbaar zijn. De kindergemeenteraden krijgen de gelegenheid om zelf digitaal vragen voor te leggen aan de kinderen en scholen in de gemeente.

Zie eventueel de Handreiking:
Kinderparticipatie de schakel naar democratie

Kinderburgemeester Emilie

Kinderburgemeester Emilie: “Je krijgt ook een betere band met je gemeente zelf.”
Gemeente Diemen