Online Platform

Platform van
Kinderburgemeesters

De kinderburgemeesters hebben hun eigen online platform. Goede ideeën, ervaringen en plannen kunnen er eenvoudig gedeeld worden. Alle gemeenten met een kinderburgemeester krijgen toegang tot het platform. 

Het platform is ook uitermate geschikt voor het stellen van vragen. Aan elkaar maar juist ook aan andere kinderen. De kinderburgemeesters krijgen zo de mogelijkheid om veel meer kinderen en scholen te betrekken bij hun activiteiten.
Daarnaast is er een eigen online raadszaal om elkaar digitaal te ontmoeten, te overleggen en ideeën in stemming te brengen.
Zo biedt het platform de kinderburgemeesters en hun begeleiders de kans om op afstand samen te werken als dat logistiek zo uitkomt of om bijvoorbeeld gezondheidsredenen het beste is.
Het NGKb zorgt voor de moderatie op het platform en begeleiding van de deelnemers.

Overheden en instanties kunnen op verzoek deelnemen aan een bijeenkomst.

Gemeentelijke begeleider en kinderburgemeester worden via e-mail op de hoogte gebracht van activiteiten op het platform.