Logboek

Het logboek voor kinder­burgemeesters

Het Logboek van Kinderburgemeesters inspireert om op onderzoek uit te gaan, om mensen en dingen te bevragen, initiatieven en projecten op te zetten. Het motiveert contacten te leggen, advies te vragen, informatie in te winnen en in overleg te gaan.

Daarnaast biedt het een houvast voor de kinderburgemeester (en diens begeleider): het logboek is een middel waarmee een kinderburgemeester snel en efficiënt overzicht krijgt van instanties, organisaties en partijen die kunnen adviseren en initiatieven kunnen ondersteunen. Een adresboek of ‘gouden gids’ die alle mogelijke steun op een laagdrempelige en uitnodigende manier in kaart brengt. Alle relevante instanties leggen in dit boek uit hoe ze voor kinderen bereikbaar zijn en waarmee zij zouden kunnen helpen.

Het boek komt in 2021 uit en wordt beschikbaar gesteld aan alle kinderburgemeesters en hun begeleiders.