Kosten

Kosten

Begeleider

De gemeente stelt tenminste één vaste begeleider van de kinderburgemeester aan. De fte’s die daarvoor nodig zijn, zijn afhankelijk van hoe de gemeente de kinderburgemeester wil inzetten en of er in de gemeente gewerkt wordt met een kindergemeenteraad.
Een uitganspunt voor de jaarlijkse begroting zou kunnen zijn:

 • voor mogelijkheid 1 (pag. 4) ad hoc uren
 • voor mogelijkheid 2 (pag. 7)0.2 fte
 • voor mogelijkheid 3 (pag. 8)0.6 – 0.8 fte

 

Afdelingshoofd Bestuurszaken Mr. Bart Reijnders:
“Het is belangrijk dat kinderen hun mening geven over
alle zaken die hen aangaan. Juist de kinderen zelf weten namelijk het best of beleid voor kinderen werkt. Een kinderburgemeester zorgt er­ voor dat de gemeente luistert naar de mening van kinderen. En wie de kans krijgt om de gemeente mee vorm te geven, zal zich ongetwijfeld nog meer verbonden voelen met die gemeente. Op deze manier houdt u de gemeente ook nog eens jong.”
Gemeente Brunssum


Lidmaatschap en aanbod van Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters

Daarbij vraagt het NGKb een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor het volgende aanbod:

Aanbod uitbreidingsmogelijkheid KinderrechtenNU en JGZ in groep 6 en 7

De JGZ zal op aanvraag een prijsopgave doen voor:
Workshop ‘KinderrechtenNU in de klas’ voor groep 6 en 7.
De JGZ verzorgt de KRNU-toolkit per school.
Deze bestaat uit:

 • Werkplan JGZ en school.
 • Stappenplan uitvoering workshop.
 • Kinderrechtenchecklist.
 • Het KinderrechtenNU-spel.
 • Sociale Kinderkaart.
 • KinderMeldcodekaarten.
 • Kinder-, Ouder- en ProfessionalHulpcode.
 • Menukaart interventies (NJi, NCJ, e.a.).
 • Voor het voorzetten van de gesprekken in de klas is er het online Rad van Kinderrechten.

Diverse JGZ-regio’s hebben dit aanbod in het basispakket opgenomen.

Foto: KinderrechtenNU in de klas.
“Zulke vragen had ik niet verwacht!” “Wat had je dan gedacht?”
“Zo van ‘wat eet je thuisʹ… Het zijn allemaal denkvragen.
Vragen waar je normaal niet over praat.”

Cursussen, begeleiding en advies

Cursus Kinderrechten en kinderparticipatie in de gemeente: ‘het nieuwe werken in het jeugddomein‘.
€ 250,- per persoon
Begeleiders die een training volgen, ontvangen een certificaat. Een begeleider die alle 3 de trainingen volgt mag zich uiteindelijk kinderrechtencoach noemen.

Bijscholing of advies begeleider of kinderrechtencoach is inbegrepen bij mogelijkheid 3.

Bij mogelijkheid 1 en 2 wordt voor bijscholing of advies per uur € 115,- gerekend.