Kinder­burgemeester met adviesrol

Kinder­burgemeester met adviesrol

In deze optie gaan we er van uit dat de kinderburgemeester naast een ceremoniële rol ook een adviserende rol heeft en uitgenodigd wordt om suggesties te doen. Zo wordt uitvoering gegeven aan kinderparticipatie zoals bedoeld wordt in artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag, dat erkent dat ieder kind het recht heeft op vrije meningsuiting en het recht om gehoord te worden in zaken waar een kind direct door wordt geraakt. Dit vergt inhoudelijke betrokkenheid.

De gemeente faciliteert het installatieproces van de kinderburgemeester en het jaarlijks beschikbaar stellen van ambtelijke ondersteuning/een begeleider en middelen.

De burgemeester en de begeleider spreken regelmatig met de kinderburgemeester en geven hem of haar de ruimte en tijd om na te denken, een mening te formuleren en laten zich ongevraagd en gevraagd adviseren in zaken die voor de kinderen van nu en voor de kinderen van de toekomst van belang zijn. De kinderburgemeester leert ideeën afwegen in de context van de totale wensen in een gemeente en leert onderzoeken en bespreken wat wel en niet mogelijk is.

Voor het goed functioneren van de kinderburgemeester biedt het NGKb de gemeente:

  • Deelname aan de Landelijke Dag van Kinderburgemeesters.
  • Het Logboek voor Kinderburgemeesters.
  • Jaarlijkse na- en bijscholing van de gemeentelijke begeleider voor de implementatie van kinderparticipatie en kinderrechten in de gemeente.
  • De NGKb-toolkit Kinderdemocratie.
  • Een account op het online platform van kinderburgemeesters. De kinderburgemeester en zijn/haar begeleider krijgen volledig toegang tot het online Platform van de Kinderburgemeesters en is daarmee bereikbaar voor de vragen van de kinderen. De kinderburgemeester kan met de kinderminister van Democratie en met collega’s overleggen, praat mee en stemt mee in het virtuele parlement. Zo kunnen zij kennis en ervaring uitwisselen.
  • Begeleiding op het platform.

Voor dit aanbod betaalt de gemeente jaarlijks een contributie aan het NGKb.

Kinderburgemeester Elise

Kinderburgemeester Elise:
“Ik heb ook erg veel geleerd over hoe het nou echt gaat in de gemeente: hoeveel moeite het kost je plan echt door te zetten en goed haalbaar te maken.”
Gemeente Laarbeek