Download pakketten

Beste burgemeester, wethouder, raadslid, griffier, begeleider, van de kindergemeenteraad en/of kinderburgemeester,

Overweegt u een kinderburgemeester aan te stellen? Of heeft u al een kinderburgemeester en/of kindergemeenteraad? Wilt u weten hoe u met hem of haar een zo vruchtbaar mogelijke ambtsperiode kan doormaken?
Al bijna 100 gemeenten in Nederland hebben een Kinderburgemeester geïnstalleerd, wel of nog niet bijgestaan door een Kindergemeenteraad. Hoog tijd om te leren van de ervaringen van gemeenten, die een kinderburgemeester hebben aangesteld, van hun kinderburgemeester, begeleider en de opbrengsten voor beleid. De opgedane lessen delen we breed.

Heeft u nog geen kinderburgemeester en wilt u zich informeren over alle voordelen die dat uw gemeente kan brengen? Ga dan naar ‘Doe mee! We doen het Samen’.

Heeft u de beslissing al gemaakt en wil u weten hoe u het meeste uit de samenwerking kan halen? Ga dan verder met ‘Aan de slag’.

Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters heeft een pakket samengesteld waarin u alles wat u nodig heeft kunt vinden.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze pakketten gesubsidieerd.

Mocht u vragen of wensen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met het Genootschap van Kinderburgemeesters.

We doen het samen! Veel plezier!

Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters (NGKb)

Startpakket

Jaarlijks wordt er in september de Landelijke Kindergemeenteraadsverkiezingen gehouden. Alle kinderen van alle groepen 7 van participerende gemeenten, kiezen dan uit hun midden nieuwe Kindergemeenteraadsleden en daaruit een Kinderburgemeester. De gemeente kan van kinderen zelf horen wat zij belangrijk vinden. De kinderen denken mee over wat nodig is om veilig, gezond en gelukkig op te groeien en dragen graag een steentje bij aan een fijne gemeente om in te wonen, naar school te gaan, te werken en plezier te maken; samen te leven!

Op deze manier leren kinderen hoe de democratie werkt en hoe ze daar (later ook) goed aan mee kunnen doen. Het is het recht op leren participeren en een ontwikkeling tot volwaardige burgers in een florerende democratische samenleving.

Hier bieden we u uitleg, een overzicht van de mogelijkheden en een kant-en-klare motie aan, die u in uw gemeente kan indienen als u het belangrijk vindt dat in uw gemeente kinderparticipatie en kinderrechten worden geborgd.

Motie Kinderparticipatie in de gemeente voor de Raadsleden
Voor het verankeren van kinderparticipatie in de gemeente kunt u hier een voorbeeldmotie downloaden.

Ook vindt u hier de Kinderrechtenchecklist: een lijst van belangrijke onderwerpen die meegenomen worden in iedere discussie rond te maken beleid en waaraan plannen getoetst worden.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met het Genootschap van Kinderburgemeesters.

We doen het samen!
Veel plezier!

Verkiezingspakket

Hier treft u alles wat u als gemeente en de participerende scholen nodig hebben voor deelname aan de landelijke kindergemeenteraadsverkiezing en voor een vruchtbaar ambtsjaar voor de kindergemeenteraad en de kinderburgemeester. U vindt uitleg, draaiboeken en benodigde formulieren voor het betrekken van de kinderen uit uw gemeente, de verkiezing van de kinderburgemeester, de installatie en de vergaderingen.

In het overzicht van de benodigde stukken staat alles nog eens afgebeeld en op een tijdlijn gezet. (U kunt dit A3 bestand eventueel printen, vouwen en als mapje inzetten om de stukken bij elkaar te houden).
Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters.

We doen het samen!
Veel plezier!

Scroll naar boven