Nog geen Kinderburgemeester?

Al bijna 100 gemeenten in Nederland hebben een Kinderburgemeester geïnstalleerd, wel of nog niet bijgestaan door een Kindergemeenteraad. Heeft uw gemeente al een kinderburgemeester en een kindergemeenteraad?

Jaarlijks wordt er op de tweede dinsdag van september de Landelijke Kindergemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook uw gemeente kan daaraan deelnemen! 

De kinderen van alle groepen 7 van de basisscholen in uw gemeente kiezen uit hun klas een Kindergemeenteraadslid. Zo worden alle kinderen vertegenwoordigd in uw gemeente, blijft de kindergemeenteraad verbonden met de scholen en hoort u uit eerste hand wat belangrijk is voor de volwassenen van morgen. De Kinderburgemeester wordt gekozen door de leden van de Kindergemeenteraad.

Doet u mee? U geeft daarmee de kinderen de kans te oefenen in onze democratische participatiesamenleving. Bovendien denkt de kindergemeenteraad mee over wat nodig is om veilig, gezond en gelukkig op te groeien en dragen graag een steentje bij aan een fijne gemeente om in te wonen, naar school te gaan, te werken en plezier te maken kortom samen te leven!

U vindt het belangrijk dat in uw gemeente kinderparticipatie en kinderrechten worden geborgd? Hier bieden we u een overzicht van de mogelijkheden aan en daarnaast een kant-en-klare motie.

Ook vindt u hier de Kinderrechtenchecklist: een lijst van belangrijke onderwerpen die meegenomen worden in iedere discussie rond het te maken beleid en waaraan plannen getoetst kunnen worden.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met het Genootschap van Kinderburgemeesters.

We doen het samen!

Veel plezier!

Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters (NGKb)