Alles over kinderburgemeesters

Alles over kinderburgemeesters

Kinderburgemeesters vertegenwoordigen leeftijdgenoten – de jongste burgers in een gemeente. Via de kinderburgemeester kun jij in jouw gemeente meedenken en meepraten over die zaken die voor kinderen belangrijk zijn. Het is heel belangrijk dat volwassenen naar kinderen luisteren en hen serieus nemen. Dan horen de volwassenen van kinderen zelf wat er nodig is om veilig, gezond en gelukkig op te groeien.

Nieuws

No post found!

Veel gestelde vragen

De kinderburgemeester en de kindergemeenteraad komen op voor de belangen van kinderen in hun gemeente. Lees meer Zij vertellen de gemeenteraad wat kinderen belangrijk vinden en wat hun ideeën zijn voor een fijne gemeente waarin kinderen veilig en gezond op kunnen groeien. De kinderburgemeester luistert goed naar kinderen die in de gemeente wonen. Een kinderburgemeester en kindergemeenteraadsleden worden voor de duur van 1 jaar aangesteld en komen uit groep 7.

Kinderparticipatie betekent dat jij in jouw gemeente kan meedenken en meepraten over alle zaken die voor kinderen belangrijk zijn. Lees meer Zo kun je oefenen in:
• goed naar elkaar luisteren, nadenken over hoe we het beste met elkaar omgaan, hoe we voor elkaar kunnen zorgen en elkaar kunnen helpen;
• je eigen mening vormen;
• het rekening houden met wat je zelf wel en niet kunt; hulp vragen als dat nodig is; een ander helpen;
• samen spelen; ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen; ruzies oplossen; samen een leuke activiteit organiseren… en je kunt vast zelf nog veel meer bedenken!

Democratie komt van de Griekse woorden demos en kratein en betekent het volk regeert.
Omdat niet iedereen kan beslissen, kiezen we vertegenwoordigers van het volk. Daarvoor zijn er nu politieke partijen. Tegenwoordig verstaan we onder democratie een vorm van samen leven waarbij niemand meer is dan een ander en niemand wordt onderdrukt.

Democratie hangt samen met rechtsstaat. Daarom spreken we van democratische rechtsstaat. Voor een democratische rechtstaat is een aantal dingen nodig:

• Er moeten verkiezingen zijn. Iedereen mag vanaf 18 jaar stemmen op een politieke partij. De gekozen vertegenwoordigers vormen in de gemeente de gemeenteraad en in het land de Tweede Kamer. De gemeenteraad controleert burgemeester en wethouders. En de Tweede Kamer controleert de regering.
• Wetten en besluiten moeten ook worden gecontroleerd door de rechter. Iedereen in een democratie kan naar een rechter gaan. 
• Iedereen behoort respect te hebben voor mensenrechten waaronder ook de kinderrechten.

Het bestuur van de gemeente staat het dichtst bij de mensen. In het stadhuis kun je als bewoner terecht voor een paspoort of ID-kaart, maar ook voor vragen en hulp. Lees meer De gemeente zorgt voor een veilige, schone en fijne omgeving, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, verkeer, openbare orde, cultuur en onderwijs. Voor kinderen is de gemeente de plek om te leren participeren en op te groeien tot een volwaardige burger (burgerschapsvorming met een moeilijk woord).

  • Hoe gaan we met elkaar om?
  • Hoe zorgen we voor elkaar?
  • Hoe kunnen we elkaar helpen?

Zonder dat je het beseft, leef je in Nederland in vrijheid en kun je zeggen en doen wat je wilt, maar dat zonder anderen te kwetsen en te belemmeren in hun vrijheid. Er zijn dus wel grenzen. Lees meer Je leeft in een democratische rechtsstaat, dat wil zeggen dat je leeft in een land met een aantal vaste regels, die je naast plichten ook bescherming bieden. In een rechtsstaat zijn er regels die voor alle burgers en voor de overheid gelden.

In Nederland vinden we vrijheid heel belangrijk, zo belangrijk dat er in de Grondwet
geschreven staat dat iedereen recht heeft op vrijheid. Lees meer In de Grondwet staan ook nog een aantal andere vrijheden, bijvoorbeeld: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van kunst en wetenschappen.

De belangrijkste grondrechten staan in de Nederlandse Grondwet, zoals de hoofdregel dat ‘iedereen gelijk is’ (en dus hetzelfde moet worden behandeld) Lees meer; dat ‘iedereen (vanaf 18 jaar) mag kiezen door wie (en dus hoe) het land bestuurd wordt’; en dat ‘iedereen mag zeggen wat hij of zij denkt (zonder daarbij anderen pijn te doen)’. Het maakt dus niet uit of je man of vrouw bent, uit een arm of rijk gezin komt, of je een handicap hebt of niet, waar je in gelooft en op wie je verliefd wordt – je moet een gelijke kans krijgen op een goed leven en jouw mening is net zo belangrijk als iedere andere mening.

Voor iedereen die jonger dan 18 jaar is, zijn er kinderrechten. Je hebt er recht op om veilig en gezond op te groeien. Je hebt recht op een naam en op ouders of andere verzorgers die je liefde en aandacht geven. Die je goed te eten, genoeg kleding en een veilig thuis geven.
Lees meer En die ervoor zorgen dat je naar school gaat. Want naar school moet je. Dat is je recht, maar ook je plicht. Je gaat naar school om te leren over de wereld en om te ontdekken waar jij goed in bent en wat je leuk vindt. Ook heb je recht op vrije tijd om te spelen en uit te rusten. Je hebt het recht om je mening te geven. En als er iets vervelends met je gebeurt of als je ziek wordt, heb je recht op hulp en goede verzorging.
Kinderrechten staan boven de Nederlandse Grondwet. De rechter bepaald welke kinderrechten voorgaan. Veilig en gezond opgroeien gaat altijd vóór alle andere rechten. Dat betekent dat alle mensen die beleid maken altijd de kinderrechten mee moeten nemen in de discussie, in de overwegingen en in de besluitvorming. Dan ben je niet te laat om ook te denken aan wat er voor kinderen nodig is om veilig, gezond en gelukkig op te kunnen groeien.

Om een land te besturen is de regering onderverdeeld in verschillende ministeries. De onderwerpen van de ministeries (de landelijke overheid) zijn bijna dezelfde als die van de gemeenten (lokale overheid). De landelijke regels en wetten worden vaak door de gemeenten uitgevoerd.
Lees meer
Ieder ministerie heeft eigen onderwerpen waarover nagedacht wordt en waarvoor wetsvoorstellen (regels) worden gemaakt. Met elkaar zorgen de ministeries ervoor dat alles goed ge-regel-d wordt in een land. Op ieder ministerie werken honderden of duizenden mensen die onderzoek doen, oplossingen voor problemen bedenken en controleren of alles goed gaat en de wetten goed uitgevoerd worden.
De baas van ieder ministerie is de Minister. Een persoon wordt door zijn of haar partij gekozen als Minister wanneer die partij, na de verkiezingen en samen met andere partijen, de regering vormt en het land mag regeren.

In de Tweede Kamer zitten alle partijen die gekozen zijn tijdens de verkiezingen, dus ook de partijen die niet regeren. Zij controleren of de regering met alle Ministers en ministeries hun werk goed doen, bedenken nieuwe wetten en controleren of de wetten goed uitgevoerd worden.
En dan is er ook nog de Eerste Kamer, die bekijkt of er over de nieuwe wetten die de Tweede Kamer bedenkt wel echt goed is nagedacht.

Doet jouw gemeente al mee?

Wanneer jij een goed idee hebt om iets te verbeteren en wil je meedoen, dan kan de kinderburgemeester en/of de kindergemeenteraad samen met jou kijken of daarvoor een plan gemaakt kan worden om dat met jou en andere kinderen uit te voeren. De kinderburgemeester heeft een werkboek met veel tips hoe je een plan moet aanpakken. Kortom: jouw idee telt mee en WE DOEN HET SAMEN!

Wie zijn wij?

Het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters (NGKb) is een club waar gemeenten die een kinderburgemeester hebben aangesteld, lid van zijn of kunnen worden. Er zijn 344 gemeenten… op naar de 344 kinderburgemeesters en kindergemeenteraden!

Het NGKb zet zich in voor kinderparticipatie en de kinderrechten. Dat doet het NGKb samen met de overheid van Nederland: met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; met de gemeenten en met de provincies.

Landelijke organisaties die bereikbaar zijn voor kinderen

Landelijke organisaties die bereikbaar zijn voor kinderen, luisteren naar kinderen en samen met kinderen aan de slag gaan waar dat nodig is. Natuurlijk zijn er ook nog lokale organisaties bij jou in de buurt!!

Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen.

Het Samenspeelnetwerk is een netwerk bestaande uit 50 organisaties die zich inzetten om meer speelplekken te maken waar niemand wordt buitengesloten.

Wil je meer weten over pesten? Op Pestweb.nl vindt iedereen tussen de 8 en 18 jaar informatie over pesten op school. Je krijgt tips en adviezen om pesten tegen te gaan.

( www.muziekids.nl )

Stichting Muziekids biedt kinderen in ziekenhuizen muzikale afleiding zodat ze even hun pijn, verdriet en gemis van thuis kunnen vergeten en weer kind kunnen zijn in plaats van patiënt.

Burendag is de jaarlijkse feestdag in september waarop buren samen komen. Soms vieren ze gewoon een feestje. Maar vaak doen ze ook iets goeds voor de buurt. Ze leggen bijvoorbeeld een buurtmoestuin aan, of knutselen een buurtbankje in elkaar. Daarvoor kun je geld aanvragen bij het Oranje Fonds.

Madurodam heeft een samenleving voor ogen waarin mensen met elkaar verbonden zijn. Kinderen en jongeren spelen hierin een belangrijke rol.

Schoolspullen, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt normaal voor alle kinderen in Nederland, maar niet elke ouder kan het betalen. Hier kun je (financiële) hulp krijgen.

Dig It For You geeft les, voorlichting, advies, training over digitale vraagstukken, waaronder sociale media. DIFY werkt graag samen met diverse doelgroepen om het gesprek te bevorderen en (online) verhalen te delen.

Wil je meer weten over democratie: Prodemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Schrijf je klas in voor een bezoek aan politiek Den Haag bijvoorbeeld.